Ledenjaarvergadering dinsdag 4 maart 2014

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 4 maart 2014 20.00 uur in de kantine van Voetbalvereniging Borssele.

Tijdens deze vergadering informeren wij onze leden over het afgelopen jaar 2013, en kijken we vooruit naar de toekomst. Ook inbreng van de leden is hierbij uiteraard gewenst.

 

Wij nodigen alle leden en de ouders van de jeugdleden van harte uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 4 maart as. in de kantine van V.V. Borssele (bij het voetbalveld). Om 20:00 uur.

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.bestuurshamer

Agenda:

  1. Opening
  2. Jaarverslag 2013
  3. Kascommissie
  4. Planning 2014
  5. Ledenwerfactie
  6. Rondvraag

 

Punt 5: onze nieuwe actie….

We hebben deze keer een ledenwerfactie voor en door onze leden. Jij als lid kunt hiermee één kwartaal abonnement sporten terugverdienen. Hoe?

Door nieuwe leden aan te brengen. Voor ieder nieuw lid dat zich bij onze vereniging inschrijft en minimaal een half jaar lid blijft, krijg je je kwartaal contributie van ons retour.

Het nieuwe lid geeft op het inschrijfformulier aan dat ze via jou lid geworden zijn en na afloop van het halfjaar, krijg jij als bestaand lid je contributie retour van één kwartaal.

Zo simpel is het…

 

Dus wil jij een kwartaal gratis sporten, draag ons dan aan bij je familie en vrienden. Krijg ze aan het sporten Smile Succes!!