Inschrijven

Naam incassant : Sport Vereniging Borssele Adres incassant : Westsingel 24 Postcode incassant : 4454 AK Woonplaats incassant : Borssele Land incassant* : Nederland Incassant ID : NL34ZZZ403092960000 Kenmerk machtiging: Contributie SVB en naam lid Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sport Vereniging Borssele om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens: contributie Sport vereniging Borssele en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sport Vereniging Borssele. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden
Lidmaatschap is een kwartaal geldig en wordt automatisch verlengd. Gaat het lidmaatschap in gedurende het kwartaal, dan betaald u voor het resterende aantal maanden. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Opzeggen voor het nieuwe kwartaal. De eerste 2 lessen zijn proeflessen en gratis. Door ondertekening van dit formulier gaat u ermee akkoord dat er foto’s van u op onze website www.svborssele.nl of onze Facebook pagina kunnen worden geplaatst. Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is verenigingsmatig gebruik van ledengegevens zonder melding toegestaan. Het lid gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de vereniging in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden