Lidmaatschap

Ga hier naar ons online inschrijfformulier

Contributies

Peuterpret€ 16,- per kwartaal
Jeugd tot en met 17 jaar€ 16,- per kwartaal*
Vanaf 18 jaar€ 26,- per kwartaal *
Gezins pakket€ 65,- per kwartaal*, maximaal 5 personen

* onbeperkt sporten. De contributies worden per kwartaal automatisch geïncasseerd.

Lid worden:

Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is verenigingsmatig gebruik van ledengegevens zonder melding toegestaan. Het lid gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de vereniging in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Dankzij de vele acties, waaronder de Jaarmarkt Borssele, kunnen we de contributies voor onze leden zo laag mogelijk houden!

Lidmaatschap is een kwartaal geldig en wordt automatisch verlengd. Gaat het lidmaatschap in gedurende het kwartaal dan betaald u voor het resterende aantal maanden. Het bedrag wordt per incasso van uw rekening geïncasseerd.   Bij het niet verlenen van een machtiging komt er per kwartaal een toeslag van € 2,50 op de contributie. Zelf overmaken kan op rekeningnummer NL60RABO0320542750 t.n.v. Sport Vereniging Borssele. De eerste 2 lessen zijn proeflessen en gratis. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u ermee akkoord dat er foto’s van u op onze website kunnen worden geplaatst.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór aanvang van een nieuw kwartaal. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

Lid worden van onze vereniging betekent SAMEN met andere leden en bestuursleden de vereniging in stand houden door te helpen bij ondersteunende activiteiten. Wij vragen uw medewerking bij het organiseren van deze activiteiten  zodat de contributie zo laag mogelijk kan blijven:

  • posten of inschrijven wandelaars bij Avondvierdaagse
  • meebeslissen over onze activiteiten
  • administratieve/secretariële/ict werkzaamheden
  • EHBO hulp bij de evenementen
  • opbouwen van marktkramen
  • andere hulp bij de jaarmarkt
  • begeleiden kinderactiviteiten
  • kerststukjes maken
  • of iets anders wat u graag doet en\of goed in bent

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 40309296 alwaar onze statuten zijn gedeponeerd.

Heeft u of uw kinderen altijd al graag willen sporten maar is het financieel niet mogelijk. Via het declaratiefonds van GR de Bevelanden kunt u voor  sportactiviteiten een tegemoetkoming krijgen. U kunt meer informatie hierover vinden op www.grdebevelanden.nl