Ledenvergadering dinsdag 19 maart 19.30 uur in Troyehonk

Ledenvergadering dinsdag 19 maart

19.30 uur in Troyehonk

 

Agenda:

  1. Openingbestuurshamer
  2. Jaarverslag inclusief financieel jaarverslag 2012
  3. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe commissie
  4. Mededelingen vanuit het bestuur
  5. Activiteitenrooster 2013
  6. Rondvraag en sluiting

Welkom zijn alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Koffie en thee staan klaar!