Ledenvergadering en seizoen afsluiting juli 2017

Woensdag 5 juli om 18.30 in dorpshuis Vijverzicht:

  1. Opening door Leendert Witte met de hartelijke groeten van de voorzitter
  2. Jaarverslag 2016/2017
  3. Financieel jaarverslag 2016 door penningmeester
  4. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe commissie
  5. Activiteitenrooster 2016/2017
  6. Mededelingen vanuit het bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting