Ledenvergadering + BBQ 13 juli

Ledenvergadering woensdag 13 juli 18.30 in dorpshuis Vijverzicht.

Agenda:

  1. Opening door voorzitter
  2. Jaarverslag 2015/2016
  3. Financieel jaarverslag 2015 door penningmeester
  4. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe commissie
  5. Activiteitenrooster 2016/2017
  6. Mededelingen vanuit het bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Aansluitend BBQ!