Wij hebben hulp nodig!

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Vrijdag 7 december houden wij weer onze jaarlijkse oliebollenverkoop.

Om de contributie zo laag mogelijk te houden organiseert ons bestuur diverse acties om geld in te zamelen. Dit kunnen wij echter niet als bestuur alleen! Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar mensen die in de ochtend willen helpen met het verkopen van de oliebollen. Als u ons kunt komen helpen stuur dan een mail naar voorzitter@svborssele.nl of bel naar bovenstaand telefoonnummer.

Wij rekenen op uw hulp!