Sport 4 Specials

Sport en spel voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Iedere woensdag van 10.15 tot 11.00 uur

Iedere vrijdag van 10.15 tot 11.00 uur

Onze specials