Ledenvergadering dinsdag 19 maart 19.30 uur in Troyehonk

Ledenvergadering dinsdag 19 maart 19.30 uur in Troyehonk   Agenda: Opening Jaarverslag inclusief financieel jaarverslag 2012 Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe commissie Mededelingen vanuit het bestuur Activiteitenrooster 2013 Rondvraag en sluiting Welkom zijn alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Koffie en thee staan klaar!