Nieuws

Ledenvergadering en seizoen afsluiting juli 2017

Woensdag 5 juli om 18.30 in dorpshuis Vijverzicht: Opening door Leendert Witte met de hartelijke groeten van de voorzitter Jaarverslag 2016/2017 Financieel jaarverslag 2016 door penningmeester Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe commissie Activiteitenrooster 2016/2017 Mededelingen vanuit het bestuur Rondvraag Sluiting